Esoterisk konst Världs evolutionen 7st, Döds frisen

Världs evolution, Döds frisen